บุฟเฟต์ช้าง

1 พฤษภาคม 2560 - 1 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

border= การประกวดราชินีช้าง (JUMBO QUEEN CONTEST)จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรงงานแห่งชาติ คือวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน เพื่อค้นหาสุภาพสตรี ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 80 กิโลกรัมขึ้นไป ผู้มีความสวยงาม น่ารัก สดใส ฉลาด มาเป็นตัวแทนเข้าร่วมฉลองงานประเพณี เลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง (JUMBO BANQUET) และรับตำแหน่ง ฑูตอนุรักษ์ช้าง แห่งภาคีช้างไทย เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ช้างในระดับสากล

border=

border=

border=

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3552 5867


Top