งานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา

17 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

พิธีจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด โทรศัพท์ 0 3438 9052 , 0 3426 5448


Top