เทศกาลวิสาขบูชา สกลนครประจำปี 2560

10 พฤษภาคม 2560 - 14 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดป่าสุทธาวาส และ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด

ชมขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตา นิทรรศการวันวิสาขบูชา ร่วมเจริญศีลภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน พิธีเวียนเทียน กิจกรรมวิ่งวิสาขพุทธบูชา และกิจกรรมธรรมทัศนาจร สักการะพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดสกลนคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0 4271 5274-5


Top