“มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2560

8 เมษายน 2560 - 11 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียด

“มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2560
ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน“มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2560 ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานตำนานลิเกเมืองอ่างทอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง โดยประยุกต์การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมเข้ากับจุดเด่นของศิลปะพื้นบ้านของลิเกในจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน ฯลฯ และมีความโด่งดังในการจักสาน ผลิตสินค้าที่ทำจากหวายไม้ไผ่ เป็นถิ่นฐานทำกลองชนิดต่างๆ และมีอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ที่สนใจในด้านการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรมไทยก็คือ “ลิเก” จังหวัดอ่างทอง มีคณะลิเกมากกว่า 100 คณะ

ดังนั้น ผู้ที่สนใจในการชมลิเก มักจะนึกถึงจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดแรก ซึ่งการแสดงลิเกโดยทั่วไปนั้นจะใช้ศิลปินพื้นบ้านบอกเล่าเรื่องราวผ่าน ศาสตร์แห่งการร้อง ฟ้อนรำ และเต้น ที่มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดงมาสู่คนรุ่นหลัง ผู้ที่สนใจชมลิเกนั้นจะได้ฟังเสียงดนตรี เสียงร้องที่เสนาะไพเราะ อ่อนหวานจากตัวนักแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับทุกๆ คน ได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางด้านศิลปะการแสดงของลิเก

ชมสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของชุมชนและท้องถิ่นของดีเมืองอ่างทอง และงานมหกรรมสินค้าราคาถูก ฯลฯ

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
08.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี
08.45 น. - นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี เดินทางมาถึงวัดไชโย
09.00 น. - พิธีบวงสรวง
18.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
18.15 น. - นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีเดินทางมาถึงวัดไชโย
18.30 น. - พิธีเปิด
19.00 – 21.00 น. - ชมการแสดงโขน ตอน “ยกรบ-ถวายลิง-ชูกล่องดวงใจ”

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
เวลา 12.30 – 14.00 น. - ชมการแสดงลิเก“คณะระพีพรรณ”
14.00 – 15.30 น. - การประกวดลิเกเด็ก
15.30 – 17.00 น. - การประกวดคณะลิเกเด็ก
19.00 – 21.30 น. - ชมการแสดงลิเก “คณะบุญชอบ”

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
เวลา 14.00 - 17.00 น.
- ชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน
17.00 - 17.30 น. - ชมการแสดงละครลิงคณะประกิตศิษย์พระกาฬ
20.00 น. - ชมการแสดงดนตรีไทย
1. วงมิตรสัมพันธ์
2. วงลำดวลศิลป์
3. วงสนิทเมืองนนท์
4. วงพยุงศิลป์

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560
เวลา 17.00 – 18.30 น. - ชมการแสดงละครชาตรี
20.00 น. - ชมการแสดงลิเก “คณะพรเทพ พรทวี”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 - 536030, 535789, 536189


Top