งานวิ่งพิทักษ์หัวหิน (Preserve Hua Hin Marathon)

14 พฤษภาคม 2560 - 14 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

เขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

การแข่งขันวิ่งประเภทต่าง ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชมรมพิทักษ์หัวหินในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทรศัพท์ 0 3253 6536 (ชีวาศรมหัวหิน) เทศบาลเมืองหัวหิน โทรศัพท์ 0 3251 1047 ต่อ 101 - 2


Top