งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

26 พฤษภาคม 2561 - 29 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รายละเอียด

งานพิธีบูชาองค์พระธาตุ การล้างองค์พระธาตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1266


Top