หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2016

24 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ชายทะเลหัวหิน สวนสาธารณะราชินี 19 ไร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

การแสดงดนตรีแจ๊ส การจำหน่ายอาหารจากร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังในหัวหิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองหัวหิน โทรศัพท์ 0 3253 2433 ต่อ 100


Top