เทศกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวงาม

1 มิถุนายน 2560 - 31 สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติ ไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด

 การจัดนิทรรศการต่าง ชมทุ่งดอกกระเจียว การจำหน่ายสินค้า OTOP 
 ชมวิวสุดแผ่นดิน ชมทุ่งบัวสวรรค์
 และลานหินงาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอเทพสถิต โทรศัพท์ 0 4485 7099 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1376


Top