งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2560

1 มิถุนายน 2560 - 5 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

รายละเอียด

ร่วมสักการะและชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่ มหรสพชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0 3442 5150


Top