ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี

8 กรกฎาคม 2560 - 9 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดงานสมโภชเทียนพรรษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 5380


Top