ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี

8 กรกฎาคม 2560 - 9 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ถนนอุปราช (หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม) ถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชมบวนแห่เทียนทั้งประเภทแกะสลัก และติดพิมพ์ พร้อมทั้งมีขบวนฟ้อนรำจากคุ้มวัดต่างๆที่ส่งเทียนเข้าประกวด รวมทั้งงานแสดงสินค้าต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770


Top