งานเอเชียแปซิฟิกแดนซ์

17 สิงหาคม 2560 - 20 สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน

โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับเอเชียแปซิฟิกเวที Asia Pacific Dance Competition โดยผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็นระดับเยาวชน และมืออาชีพ ทั้งแบบทีมและเดี่ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท บางกอกแดนซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0 2255 6189 - 90, 08 6359 0904


Top