งานมหกรรมวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม

สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ขบวนแห่ผ้าไหมแพรวา การประกวดผ้าไหมแพรวา การจัดแสดงการสาธิตและจำหน่ายหัตถกรรมผ้าไหมแพรวา การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงโปงลางและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การประกวดรถสกายแล็ป การสาธิตและจำหน่ายสินค้า OTOP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานปกครอง) โทรศัพท์ 0 4381 1213 ต่อ 10


Top