งานมหกรรมกลองนานาชาติ

26 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียด

พิธีไหว้ครูกลองชมขบวนแห่กลองที่ยิ่งใหญ่การแสดง Minilight & Sound เกี่ยวกับ “เปิดตำนานหมู่บ้านทำกลอง” การแสดงมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ การบรรเลงดนตรีไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช โทรศัพท์ 0 3566 2201


Top