วิ่งป่าตานี พิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี ประจำปี 2560

8 เมษายน 2560 - 9 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด

การแข่งขันวิ่งป่าประเภท Mini Marathon สู่น้ำตกทรายขาว การแข่งขันวิ่งฟันรัน การแข่งขันจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว VIP การแข่งขันเดินป่าหา RC พิชิตเทือกเขาสันกาลาคีรี สนุกสนานกับกิจกรรมท่องเที่ยว “นั่งรถจิ๊บชมสวน ชิมผลไม้ เยือนแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0 7346 0115


Top