งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2560

2 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำน่านวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

รายละเอียด

การแข่งขันเรือยาวประเพณี (สนามแรกของประเทศ)
การประกวดขบวนแห่เรือ จำลองเรือพระราชพิธี งานออกร้านอาหารและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และงาน แสดงคอนเสิร์ตตลอดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5661 1611


Top