งานประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร

14 กันยายน 2560 - 23 กันยายน 2560

สถานที่จัดงาน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (84)ทุ่งท่าลาด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด

ขบวนแห่หมฺรับ ประกวดหมฺรับ กิจกรรมชิงเปรต ตลาดย้อนยุค การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7535 6133 ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515 -6


Top