ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2560

19 ตุลาคม 2560 - 28 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร , โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร , ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย , ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก , ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย , โรงเจเชงเฮียงตั๊ว , ศาลเจ้าพ่อกวนอู , ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม , พระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด

ไหว้เจ้า 9 ศาล เพื่อความเป็นสิริมงคล จำหน่ายอาหารเจหลากหลายชนิดกว่า 50 ร้าน ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0 3441 1208 , 0 3441 3853


Top