ประเพณี บุญแห่กระธูป

1 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด

ขบวนแห่กระธูปขนาดใหญ่ การประกวดกระธูปสวยงาม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปะพื้นบ้าน มหรสพสมโภชกลางคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอหนองบัวแดง โทรศัพท์ 0 4487 2123


Top