งานประเพณีรับบัว

5 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน

คลองสำโรง หน้าวัด บางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด

ประเพณีโยนบัวนมัสการหลวงพ่อโต พร้อมขวนแห่สุดอลังการ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอบางพลี โทรศัพท์ 0 2337 3489 - 90, 0 2337 4014


Top