ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๐

3 พฤศจิกายน 2560 - 7 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รายละเอียด

ศรัทธา...วิถีแห่งสายน้ำ 
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2560
3-7 พฤศจิกายน 2560
ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก เชิญร่วมงานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง มีรูปแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกสืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก การแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จะแตกต่างจากจังหวัดอื่น นั่นคือ ในคืนวันแรกของการจัดงานจะมีขบวนแห่กระทงของชาวบ้านซึ่งแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย กระทงขนาดใหญ่ เรียกว่า กระทงนำ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ประดิษฐ์ด้วยความปราณีตจากใบตองสด พร้อมด้วยกระทงกะลาที่ตกแต่งลวดลายต่างๆ และปิดท้ายด้วยกระทงตามเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ทุกอย่างล้วนประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติอย่างวิจิตรงดงาม แสดงถึงความพร้อมในการแข่งขันในวันถัดไป...
สำหรับปีนี้ “งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก
กำหนดการรายละเอียดคร่าวๆ มีดังต่อไปนี้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 :
    - ชมขบวนแห่ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ขบวนแห่อันเชิญพระประทีป กระทงพระราชทานฯ ๘ พระองค์ พร้อมขบวนแห่สายกระทงและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนต่างๆ เริ่มจากบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึง บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก
    - พิธีเปิดงาน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2560 และอัญเชิญกระทงพระราชทาน 8 พระองค์ ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์และเป็นสิริมงคลในการจัดงาน     
    - ดื่มด่ำบรรยากาศการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จำนวน 1 สาย  
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560 :
    - ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง ณ บริเวณลานกระทงสาย
    - ดื่มด่ำบรรยากาศการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จากชุมชนต่างๆ ค่ำคืนละ 2 สาย 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 :
    - ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง ณ บริเวณลานกระทงสาย
    - ดื่มด่ำบรรยากาศการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จากชุมชนต่างๆ จำนวน 1 สาย
    - พิธีปิด
ทุกค่ำคืน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมอื่นๆ มากมาย อาทิ 
    - ชมการลอยเคราะห์บูชาพระแม่คงคา
    - ดินเนอร์กระทงสาย ชิมอาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดตาก ระหว่างนั่งชมการแสดง โดยสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก โทร 0 5551 8888
    - ชิมอาหารพื้นเมืองและการออกร้านจากร้านค้าชื่อดังในจังหวัดตาก ณ ลานครัวกระทงสาย ณ ด้านเหนืออาคารกิตติคุณ 
    - สวนคนเดินกาดกระทงสาย ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ๖๐ พรรษา 
    - ลานภูมิปัญญากระทงสาย ชมนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ 
    - จำหน่ายสินค้า OTOP ณ ด้านใต้อาคารกิตติคุณ เป็นต้น
ในปีนี้ ททท. สำนักงานตาก ร่วมกับเทศบาลเมืองตาก ตลอดจนหน่วยงานและชุมชนต่างๆ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ถึงที่มาของ “กะทงสาย” การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ได้แก่ การเย็บใบตอง/ดอกไม้สด สำหรับประดิษฐ์ “กระทงนำ” และ “กระทงตาม” การเตรียมกะลามะพร้าว ฟั่นตีนกา และตกแต่ง สำหรับ “กระทงกะลา” ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ในช่วงเวลากลางวันก่อนจัดงานประมาณ ๑  สัปดาห์ ถึงช่วงเวลาการจัดงาน ณ ชุมชนบ้านหัวเดียด วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก

กิจกรรม :
- ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
- ขบวนแห่อันเชิญพระประทีป และกระทงพระราชทานฯ ๘ พระองค์
- ขบวนแห่สายกระทงและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- พิธีเปิดพร้อมการแสดงอันวิจิตรงดงาม
- กิจกรรมและการแสดงประกอบการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
- กิจกรรมดินเนอร์กระทงสาย
- กิจกรรมลานครัวกระทงสาย
- กิจกรรสวนคนเดินกาดกระทงสาย
- ประกวดภาพถ่ายงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
- กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย
- กิจกรรมลานภูมิปัญญากระทงสาย/ของฝากกระทงสาย
- จำหน่ายสินค้า OTOP “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 5551 4341-3


Top