งานประเพณีลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

3 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

มีกิจกรรมการประกวดกระทงดอกไม้สด การประกวด นางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ การแสดงบนเวที และกิจกรรมอาบน้ำเพ็ญ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3524 6076 - 7


Top