ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2560

3 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด

ชมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 200,000 ใบ ประกวดกระทง ประกวดเรือไฟสวยงาม ประกวดนางนพมาศแม่ลูกกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน

กิจกรรม
-  ชมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่าสองแสนใบ
-  การประกวดนางนพมาศ
-  การประกวดกระทง
-  สาธิตการทำกระทงกาบกล้วย การแทงหยวก การพับใบเตย การสานทางมะพร้าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 3475 2847-8, 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


Top