เทศกาลเที่ยวพิมาย และการแข่งขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

8 พฤศจิกายน 2560 - 12 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

อุทยานประวัติศาสตร์พิมายพิพิธภัณฑ์ฯพิมาย สนามหน้าที่ว่าอำเภอพิมาย การแข่งเรือยาวบริเวณลำน้ำจักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

การแสดงแสดง เสียง “วิมายปุระ แดนเทวนฤมิต”การแสดงโขนจากกรมศิลปากร ขบวนแห่พุทธบูชา  การประกวดแมวโคราช การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า OTOP  การแข่งขันเรือยาวชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ มหรสพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอพิมาย โทรศัพท์ 0 4447 1617 เทศบาลตำบลพิมาย โทรศัพท์ 0 4447 1121 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โทรศัพท์ 0 4447 1568


Top