งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด

ชมการประลองฝีพาย การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ เรือยาวใหญ่ เรือยาวกลาง เรือยาวเล็กทั่วไป และเรือยาวเล็กภายในจังหวัด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0096 - 7


Top