งานผูกผ้าเรือหัวโทง พิธีสักการะขอพรพระนาง ประจำปี 2560

พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

หาดอ่าวนาง/อ่าวไร่เล จังหวัดกระบี่

รายละเอียด

การผสมผสานกันระหว่างการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน  จัดกิจกรรมงานผูกผ้าเรือหัวโทง  ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่น  พิธีสักการะขอพรพระนาง  เพื่อสักการะขอพรพระนางบ่งบอกถึงการเตรียมความพร้อมการต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วน ตำบลอ่าวนาง โทรศัพท์ 0 7566 1424


Top