การแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานฯ (Specialized Hua Hin Cycling Classic)

พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

เส้นทางเขาหินเหล็กไฟ และในสนามยิงปืนบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

การแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ    พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แข่งขันจักรยานเสือภูเขาและจักรยานทางเรียบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองหัวหิน โทรศัพท์ 0 3251 3632 ต่อ 100


Top