งานเปิดอันดามันสวรรค์สตูล และรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล

พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

เขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

รายละเอียด

การแสดงแสง เสียง  กิจกรรมเปิดอันดามันสวรรค์สตูล และรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล  กิจกรรมการเก็บขยะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0 7471 2380


Top