ดนตรีแห่งความทรงจำ (Music in Memory@Phang Nga)

25 ธันวาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ จังหวัดพังงา

รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559

17.00 น. เปิดงานส่วนบริเวณจำหน่ายสินค้า ร้านค้าและร้านอาหารของดีจังหวัดพังงา

17.30 น. เริ่มกิจกรรมภาคสนาม พิธีกร และ บอยปกรณ์ เยี่ยมชมกิจกรรมทุกบูธ

18.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต โดยศิลปิน โบกี้ The Voice

19.00 น. พิธีเปิดงาน

- พิธีกรกล่าวเชิญประธานขึ้นทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

- ประธานกล่าวเปิดงาน

- ถ่ายภาพหมู่

19.30 น. การแสดงของศิลปินรับเชิญ บอย ปกรณ์

20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปิน ป๊อป ปองกูล

21.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปิน วงลิปตา

22.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปิน ว่าน The Voice

23.00 น. ปิดกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

17.00 น. เปิดงานส่วนบริเวณจำหน่ายสินค้า ร้านค้าและร้านอาหารของดีจังหวัดพังงา

17.30 น. เริ่มกิจกรรมภาคสนาม พิธีกร และ เกรท วรินทร เยี่ยมชมกิจกรรมทุกบูธ

18.00 น. การแสดงของศิลปินรับเชิญ เกรท วรินทร

18.30 น. การแสดงคอนเสิร์ต โดยศิลปิน  Season Five

19.30 น. การแสดงคอนเสิร์ต โดยศิลปิน Trium Kingdom ( โบว์ + จ๊อยซ์)

20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปิน ลุลา

21.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปิน เปอร์ติด The Voice

22.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปิน ป้าไก่ The Voice

23.00 น. ปิดกิจกรรม

- การออกร้านอาหารถิ่นหรืออาหารที่ขึ้นชื่อความอร่อยในพื้นที่จังหวัดที่จัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจ.พังงา โทร. 0 7648 1900-2, 0 7648 1903


Top