มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์

ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน

สนามกีฬา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด

การประกวดขบวนแห่มหกรรมว่าวอีสาน
การประกวดธิดาว่าวอีสาน
พิธีตัดกรรม (สะเดาะเคราะห์และเสริมชะตาชีวิต) กิจกรรม “นอนดูดาว ฟังเสียงว่าวแอก”


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอห้วยราช โทรศัพท์ 0 4465 8019


Top