เทศกาลชิมชา วัฒนธรรม ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 21

28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

สถานที่จัดงาน

บ้านสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

ชิมชาดอยแม่สลอง ชมดอกซากุระบาน
การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า
การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โทรศัพท์ 0 5376 7038`


Top