เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว อำเภอภูเรือ

25 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561

สถานที่จัดงาน

ลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

รายละเอียด

เพลิดเพลินกับการออกร้านแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด ชมการแสดงดนตรี และการเลือกซื้อสินค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอภูเรือ โทรศัพท์ 0 4289 9004


Top