เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 12

24 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 12
12th Muang Thai Chiang Mai Marathon 2017
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

การวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอน มาราธอนฮอนโนลูลูมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน ฯลฯ ในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัดจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
               เชียงใหม่มาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและลงมือทำของกลุ่มคนชาวเชียงใหม่กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา (วัดเจดีย์หลวง) ที่มีใจรักในการวิ่งมาราธอนและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมากว่า 30 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการวิ่งมาราธอน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นโดยงบประมาณส่วนตัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง
               เชียงใหม่มาราธอน มีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นมากมาย ที่ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครล่วงหน้าและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 7 ปี 2555 มีนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 32 ประเทศ, ครั้งที่ 8 ปี 2556 มีนักวิ่งจากนานาชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 38 ประเทศ, ครั้งที่ 9 เมื่อ 21 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าทะลุ 3,200 คน จาก 39 ประเทศ คิดเป็น 57% หรือ 1,824 คน เป็นนักวิ่ง-นักท่องเที่ยว ที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ และในการจัดครั้งที่ 10 เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ก็มีนักวิ่งสมัครล่วงหน้า 6,119 คน จาก 52 ประเทศ รวมนักวิ่งมวลชนในท่องถิ่นกว่า 1 พันคน รวมผู้ร่วมกิจกรรมมากถึง 7,200 คน โดยในการจัดการแข่งขันในปี 2559 ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครมากกว่า 11,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,973 คน ทำให้ในปีที่ผ่านมา เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอน ที่มีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ มากที่สุด ของสนามมาราธอนทั่วประเทศไทย

ประเภทระยะทางการวิ่ง และการแบ่งกลุ่มอายุ

มาราธอน 42.195 กม. 
*จำกัดจำนวนรับสมัคร 4,000 คน
ปล่อยตัว 04.00 น. พร้อมกันทั้งหมดทุกคน
 นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ (มาราธอนแรก/First Marathon) ชาย/หญิง *(เฉพาะคนไทย/ห้ามชาวต่างชาติ)
*นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่
หมายถึงนักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลงสนามวิ่งมาราธอน 42.195 กม. ในชีวิตนี้ แม้แต่ครั้งเดียว ก่อนวันวิ่งเชียงใหม่มาราธอน
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุ 18-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 กลุ่มอายุ หญิง  อายุ 18-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
*จำกัดจำนวนรับสมัคร 4,000 คน
ปล่อยตัว 05.00 น.
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 กลุ่มอายุ หญิง  อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40 ปีขึ้นไป


มินิมาราธอน 10 กม.
จำกัดจำนวนรับสมัคร 5,000 คน
ปล่อยตัว 06.00 น.
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุไม่เกิน 15 / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 กลุ่มอายุ หญิง   อายุไม่เกิน 15 / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป 
 
โล่นละอ่อนต่อนแต่น KIDS RUN 3 กม.
*จำกัดจำนวนรับสมัคร 300 คน
ปล่อยตัว 07.00 น.
 เด็กชาย อายุ 7-10 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2553)
 เด็กหญิง อายุ 7-10 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2560-2553)
* มีการแข่งขัน มีมีถ้วยรางวัล ผู้ปกครองสามารถลงวิ่งตามบุตรหลานได้
* เด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี และ อายุเกินกว่า 10 ปี สมัครร่วมวิ่งได้ ได้รับเสื้อและเหรียญผู้พิชิต แต่ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล
การนับอายุของผู้สมัคร ใช้ปี พ.ศ. 2560 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิน (วันเกิด / เดือนเกิิด ไม่นับ) 
 
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เมืองไทย Smile Run 3 กม.
*จำกัดจำนวนรับสมัคร 700 คน
ปล่อยตัว 07.00 น.
 ประชาชนทั่วไป (ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ)
 ประเภทแฟนซี เมืองไทยสมายรัน *(มีการตัดสิน มีเงินรางวัล)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`จ๊อกแอนด์จอย โทรศัพท์ 08 1498 9865 www.chiangmaimarathon.com


Top