ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30

1 ธันวาคม 2560 - 11 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน

เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

งานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30
วันที่จัดงาน : 1 - 11 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ณ.ศูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00น.
ลำปางนั้นได้ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเซรามิคมาตั้งแต่สมัยอดีต ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้จัดงาน ลำปาง เซรามิค แฟร์ ขึ้น เพื่อให้ เป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำปาง รวมทั้งเพื่อให้สินค้าเซรามิกได้รับการพัฒนารูปแบบ และยกระดับมาตรฐานสินค้า อันเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนให้สูงขึ้น ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกคุณภาพดีราคาโรงงาน จากผู้ประกอบการโดยตรง เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้านและสวน ของที่ระลึก จำนวนมากกว่า 300 บูธ การจัดแสดงนิทรรศการเซรามิกเฉลิมพระเกียรติ การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดลำปางโทรศัพท์ 0 5423 7237 ต่อ 4105


Top