งานเทศกาลกินปลาทู และของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 20

8 ธันวาคม 2560 - 17 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด

ชิมปลาทูแม่กลองกว่า 50 เมนู ลิ้มรสความแตกต่างของปลาทูแม่กลองกับปลาทูถิ่นอื่น จำหน่ายปลาทูสดและอาหารที่ปรุงจากปลาทู อาหารทะเลแปรรูป สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3471 8154 , 0 3471 8164 `


Top