งานเปิดเมืองไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น

6 ธันวาคม 2560 - 10 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านอาหารไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การสาธิตและชิมอาหารไทยใหญ่แบบดั้งเดิมซึ่งหาทานได้ยากในบรรยากาศแบบกันเอง
สัมผัสวิถีชีวิตเจ็ดชนเผ่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในหมู่บ้านชนเผ่าจำลอง
การแสดงนาฏศิลป์ไทยใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการแสดงของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากกลุ่มผู้ผลิตในราคาย่อมเยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982 - 3


Top