งานมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์

19 มกราคม 2561 - 20 มกราคม 2561

สถานที่จัดงาน

สนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด

การประกวดขบวนแห่มหกรรมว่าวอีสาน
การประกวดธิดาว่าวอีสาน
พิธีตัดกรรม (สะเดาะเคราะห์และเสริมชะตาชีวิต) กิจกรรม “นอนดูดาว ฟังเสียงว่าวแอก”
การแสดงวงดนตรีกันตรึมพื้นบ้านอีสานใต้
การแข่งขันว่าวประเภทต่าง ๆ การแข่งขันแกว่งแอก การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอห้วยราช โทรศัพท์ 0 4465 8019


Top