เทศกาลทุเรียนและผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

4 พฤษภาคม 2560 - 4 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

กรุงเทพฯ : ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ เอ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เชียงใหม่ : ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
ภูเก็ต : ลานกิจกรรม หน้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

รายละเอียด

วันที่ 24 พ.ค. - 4 ก.ค. 2560

งาน “Thailand Amazing Durian and Fruit Fest 2017”

เทศกาลทุเรียนและผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ครั้งนี้ พบกับเราได้ 3 จังหวัด ดังนี้

กรุงเทพฯ : ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ เอ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2560

เชียงใหม่ : ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

วันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2560

ภูเก็ต : ลานกิจกรรม หน้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 - 4 กรกฎาคม 2560

5 รอบต่อวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.30 น. (จำกัดเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานกรุงเทพฯ /เชียงใหม่/ภูเก็ต Call Center 1672 ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ https://www.ticketmelon.com/event/ThailandAmazingDurian


Top