ประเพณีสงกรานต์เมืองน่าน ประจำปี 2560

12 เมษายน 2560 - 16 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2560 ณ บริเวณวัดสวนตาล วัดมิ่งเมือง และสนามยิงปืนบ้านผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

รายละเอียด

นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน กำหนดจัดงาน  ประเพณีสงกรานต์  “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า – เบียร์” ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2560  ณ บริเวณ วัดสวนตาล วัดมิ่งเมือง และสนามยิงปืนบ้านผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานให้คงไว้สืบไป โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

วันที่12 เมษายน ขบวนรับน้ำสรงพระราชทานฯ และประกอบพิธีสมโภชน้ำสรงพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ณ พระวิหารพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล

วันที่ 13  เมษายน การประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานฯ สำหรับสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาเมือง การประกวดซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรม “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า - เบียร์” ขบวนรถพระเจ้าทองทิพย์ (องค์จำลอง) ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่น้ำอบน้ำหอมของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล 31 ชุมชน การประกวดนางสงกรานต์ การแสดงดนตรี การแสดงกิจกรรมบนเวที ณ บริเวณวัดสวนตาล

วันที่ 14 เมษายน  การแสดงดนตรี การแสดงกิจกรรมบนเวที การแข่งขันบ้องไฟดอก จาก 28 ชุมชน 3 หมู่บ้านในเขตเทศบาล   ณ บริเวณวัดสวนตาล

วันที่ 15 เมษายน  พิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่าน และพิธีสืบชะตาหลวงเมืองน่านวันพญาวัน ณ วัดมิ่งเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ละครซอ มีการแข่งขันตีกลองแอว ตีกลองสะบัดชัย ตีกลองบูชา พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 16 เมษายน  ขบวนแห่บ้องไฟขึ้นจาก  31 ชุมชน ถวายบูชาพระเจ้าทองทิพย์ ณ วัดสวนตาล และการแข่งขันบ้องไฟขึ้น  ณ สนามยิงปืน บ้านผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ น่าน ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127


Top