เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2560

6 เมษายน 2560 - 10 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

ในระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดพิจิตรมีกิจกรรมเป็นเวลา 5 วัน

รายละเอียด

จังหวัดพิจิตรนับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน  เป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า เมืองสระหลวง ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองโอฆบุรี ซึ่งแปลว่า เมืองในท้องน้ำ ตามตำนานกล่าวว่า พระยาโคตรบองเป็นผู้สร้างเมืองพิจิตร สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ นอกจากนี้ เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ)ในสมัยอยุธยา พิจิตรเป็นหัวเมืองชั้นตรี มีตำแหน่งเจ้าเมืองปรากฏตามพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือนนาทหารหัวเมืองว่า ออกญาเทพาธิบดีศรีรณรงค์ฤๅไชยอภัยพิรียภาหะ ศักดินา 5,000 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นขุนนางบรรดาศักดิ์ระดับสูง นับว่าในสมัยโบราณ พิจิตรเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญสูง ในสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีเจ้าเมืองปกครองดังเช่นเมืองอื่น ๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ย้ายเมืองพิจิตรมาตั้งที่บ้านคลองเรียง ซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ลัดแม่น้ำน่านที่ตื้นเขิน คลองเรียงจึงกลายเป็นแม่น้ำน่านไป ส่วนบริเวณเมืองพิจิตรเก่ายังปรากฏโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ก่อเกิดสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และกิจกรรมเทศกาลประเพณีหลากหลายกิจกรรมรวมทั้งประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2560

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ในปีนี้จังหวัดพิจิตร โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้แถลงข่าวความพร้อมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาว่า จังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดพิจิตรมีกิจกรรมเป็นเวลา 5 วัน โดยวันที่ 6 เมษายน มีการแสดงจากศิลปินนักร้อง จ่อย ไมค์ทองคำ หลังจากนั้นวันที่ 7 เมษายน ตักบาตรรับรุ่ง อรุณพระสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ วัดมหาธาตุ พิธีถวายสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงลิเกรวมดาวพิจิตร วันที่ 8 เมษายน ขบวนบุปผาชาติสรงน้ำประพุทธรูป พระอมตะเถราจารย์ ของแต่ละอำเภอทั้ง 12 อำเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การรำวงสาม ส. การประกวดธิดาพระยาโคตรบอง(สาวงานเมืองพิจิตร) การแข่งขันชกมวยไทยถวายพ่อปู่ วันที่ 9 เมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระยาโคตรบอง บูชาหลักเมืองและสรงน้ำพ่อปู่พร้อมนำผู้ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวิถีไทย มีการประกวดอาหารไทย การเดินแบบผ้าไทย และวันที่ 10 เมษายน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยมี๕ณะกรรมการจากรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ และศิลปินนักร้องแฟ้มบุญมา นอกจากนี้ไฮไลท์ของงานในวันที่ 8 และ 9 เมษายน พบกับการแสดงแสง เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ณ วัดมหาธาตุ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานนครสวรรค์ โทร. 056 221 811-2 โทรสาร 056 221 810, E-mail : tatsawan@tat.or.th. Facebook : TAT Nakhonsawan


Top