สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง 13-15 เมษายน 2560

13 เมษายน 2560 - 15 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

13-15 เมษายน 2560 ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์

รายละเอียด

คนกับช้างเล่นน้ำสงกรานตืกันอย่างสนุกสนาน โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก  .. สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง 13-15 เมษายน 2560 ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ ด้านหน้าอาคาร ททท. สนง.พระนครศรีอยุธยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สนง.พระนครศรีอยุธยา


Top