Suanphueng Angel Challenge ปีที่ 2

11 มิถุนายน 2560 - 11 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

ลาโปรวองซ์ (La Provence) สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

รายละเอียด

กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันจักรยานครั้งยิ่งใหญ่ของสาว ๆ งานเดียวที่รวมผู้หญิงที่สวย และ
แกร่งที่สุด มาพบกัน ณ สวนผึ้ง ราชบุรี โดยในปีนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ประเภท Lady Open  ระยะทาง 60 กม.  (รุ่นการแข่งขัน จัดอันดับ 1-10)
2. ประเภท Lady Elite อายุ 35 ปีขึ้นไป  ระยะทาง 60 กม.  (รุ่นการแข่งขัน จัดอันดับ 1-10)
โดยผู้ชนะทั้ง 2 ประเภทนี้ จำนวน 10 ลำดับแรก จะได้รับถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
3. ประเภท Lady Fun Ride ระยะทาง 35 กม. (เป็นรุ่นที่ไม่เน้นการแข่งขัน ไม่มีการจัดอันดับ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : SuanPhueng Angel Challenge โทรศัพท์ 092 371 7799


Top