สับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560

24 พฤษภาคม 2560 - 28 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก)

รายละเอียด

งาน สับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560
“สับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก) พบกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย อาทิ 
- การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสับปะรดนางแล ภูแล และ ลิ้นจี่ 
- การประกวดผลผลิตทางการเกษตรสับปะรด และ ลิ้นจี่ 
- การประกวดชุดรีไซเคิล 
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง 
- การประกวดเชียงรายทาเล้นท์โชว์ 
- การแข่งขันยำสับปะรดและลิ้นจี่ ลีลา
- และการจำหน่ายสินค้าจากเครือข่าย “เชียงรายขายดี”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อบจ.เชียงราย โทร. 0 5317 5323 หรือ ททท.สนง.เชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5


Top