เทศกาลดนตรีอินดี้ กับการเอาใจเด็กแนว

3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

พอร์โต ชิโน่ (Porto Chino) จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม(สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเพชรบุรี    เป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560 ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  “เพชรสมุทรคีรี” ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมีจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด โดยมีเป้าประสงค์รวมคือการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงภายในประเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการกระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยมี ททท. สำนักงานเพชรบุรี   ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้ในเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีกำหนดการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีอินดี้ กับการเอาใจเด็กแนว ” Indie Music Festival” ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560   ณ  ห้างสรรพสินค้าพอร์โต ชิโน่ (Porto Chino) จังหวัดสมุทรสาคร

          ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ชื่นชอบและรักในเสียงเพลงแนวอินดี้ มาชมมาร่วมสนุกและรับฟังบทเพลงเพราะๆ กับศิลปินวงปลานิลเต็มบ้าน และวง EWERY ภายในงานเทศกาลดนตรีอินดี้ “Indie Music Festival” ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าพอร์โต ชิโน่ (Porto Chino) จังหวัดสมุทรสาคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 e-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย Fanpage: TAT Samut Songkhram


Top