ประเพณีบวชนาคช้าง

8 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

- พิธีโกนผมนาค ณ วัดแจ้งสว่าง (ช่วงเช้าวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6)

- พิธีทำขวัญนาคหมู่ (เช้าวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6)

- ขบวนแห่นาคด้วยช้างนับร้อยเชือกอันยิ่งใหญ่ตระการตาจากวัดแจ้งสว่างไปยังดอนบวช (วังทะลุ) (บ่ายวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6)

- พิธีเซ่นไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณวังทะลุ (บ่ายวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6)

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 4524 เบอร์โทร +66 4451 4447 เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org


Top