งานประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และตลาดนัดนพพาน

6 พฤษภาคม 2560 - 28 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ ลานเจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

ประเพณีรดน้ำต้นศรีมหาโพธิ์ของชาวไทยเชื้อสายมอญ กิจกรรมเวียนเทียน การออกร้านตลาดนิพพานที่ใช้บุญซื้อสินค้าแทนเงิน
** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท สำนักงานกาญจนบุรี ที่อยู่ เทศบาลตำบลวังกะ 034-595093 เบอร์โทร +66 3451 1200 , +66 3451 2500 เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org


Top