งานมินิการ์เดน Mini Garden @ Central Plaza Rama 3

มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

การประกวดการจัดสวนถาดและสวนขนาดเล็ก และการแสดงพรรณไม้สวยงามต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โทรศัพท์ 0 2649 6000


Top