งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ประจำปี 2560

11 มิถุนายน 2560 - 12 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ประจำปี 2560

รายละเอียด

ชมขบวนแห่ผีขนน้ำ ขบวนฟ้อนรำของแต่ละชุมชน, การละเล่นพื้นบ้าน การจุดบั้งไฟของแต่ละชุมชนใน            

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ประจำปี 2560


Top