งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า Koh Tao Festival

18 มิถุนายน 2560 - 19 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

หาดทรายรี เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

กิจกรรม CSR : ปลูกปะการังเก็บขยะใต้ทะเล ปล่อยเต่า
กิจกรรม One Free Day หรือกิจกรรมทำดีฟรีหนึ่งวัน
กิจกรรมคืนสู่เหย้านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า
การแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์จากหน่วยงาน องค์กร ชุมชน
นำเสนอแพคเกจการเรียนดำน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การแสดงต่าง ๆ และดนตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`ชมรมรักษ์เกาะเต่า โทรศัพท์ 0 7745 6057 `


Top