งานวันเกษตรปราจีนบุรี

2 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด

ตลาดนัดจำหน่ายผลไม้  ผัก  พันธุ์ไม้  ผลิตภัณฑ์ ทางเกษตร และสินค้า OTOP
การประกวดผลไม้คุณภาพ  ผลไม้ยักษ์  ผักยาว ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดขวัญใจเกษตรกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0 3721 7874


Top